We zingen weer!

Nu Corona weer onder controle is en de maatregelen en beperkingen teruggedraaid worden heeft ook Couleur Locale de repetities weer opgepakt en zijn we vol goede moed en met vernieuwd elan weer begonnen. Ben je geïnteresseerd? neem dan contact op of kom een keer kijken en meezingen op de repetities.

Vanaf 26 juni mogen we ook weer binnen repeteren. Onze oefenruimte is in het Binnenveld Flessestraat 56, Heteren. We repeteren op donderdag van 20:00 – 22:00 uur. Het nieuwe seizoen start op 2 september en het zomerreces gaat in op 9 juli.