Over Sead Siocic…

Sead Siočić heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de Bosnische gemeenschap in Nederland en in het bijzonder voor verbroedering tussen bevolkingsgroepen. Sead betrekt ons als koor ook dit jaar weer bij de herdenking van het drama in Srebrenica in Den Haag, a.s. donderdag 11 juli.

Als koor waren wij heel blij dat hij een uitwisseling heeft georganiseerd met het koor van de Universiteit van Sarajevo.
Het bezoek aan Bosnië en dat koor was een hoogtepunt in ons bestaan als Couleur locale. We denken nog aan de spontane optredens met lokale musici en aan de repetitie in de open lucht bij het Olympisch dorp op de berg Igman, waar de sporen van de oorlog contrasteerden met de vrijheid en sereniteit van de bergnatuur.
In het bijzonder trof ons de openheid naar andere bevolkingsgroepen die in Bosnië leeft, ondanks de pijn van de agressie, die daar woedde in de jaren ’90. De trots waarmee verteld werd over de vier gebedshuizen, vlak bij elkaar in Sarajevo: de moskee, de synagoge, de orthodoxe en de katholieke kerk.

Sead wil vooral die uitwisseling tussen de Bosnische en de Nederlandse gemeenschap voortzetten, ook als hij terug is in Bosnië.