Noyana

Dit kerkelijk lied uit Zuid Afrika wordt gezongen als mensen met hun gaven naar het altaar gaan.