Home

Wij zijn een gemengd koor uit Heteren. In 1996 opgericht door een aantal enthousiaste “lokale” Heterenaren. Inmiddels bestaat ons koor uit 26 leden en is lokaal een beetje in regionaal veranderd, verschillende leden komen uit de wijde omtrek.

We zingen iedere donderdagavond onder de bezielende leiding van Sead Siocic liederen uit de hele wereld. Zelfs Bosnische teksten bleken voor ons geen probleem, als je maar lang genoeg oefent!!

We werken met veel enthousiasme aan een zo goed mogelijke presentatie maar vooral de onderlinge contacten en de gezelligheid staan eigenlijk bovenaan.

We hebben al heel wat samen meegemaakt, herdenkingen, afscheid nemen, concerten bij diverse gelegenheden en twee keer een midzomerconcert. De buitenlandse reis naar Sarajevo heeft de onderling contacten nog meer versterkt. In de Vloedschuur in Heteren geven we jaarlijks een concert voor familie en vrienden.